Årsmöte  Lördagen den 8 juli kl 10.00 i Blidö IP’s lokal. Kaffe kl. 9.30.

VÄLKOMNA TILL Sunda-Boda Samfällighetsförenings hemsida

 

ÅRSMÖTE 2017

protokoll från ÅRSMÖTET

 

 

 

----------------------------------

 

Årsmöte 2017

Välkomna till möte den 8 juli. Förutom mötesöverläggningarna, kommer information om fiberbredband och möjlighet att förbättra kommunikationen mellan medlemmar och styrelse att presenteras. Tacksamt om en epostadress anmäls till styrelsen, går bra att skicka denna till johan@oxyton.se eller via mailfunktionen på denna hemsida. Glöm inte att meddela namn och fastighetens beteckning.


Slitagebidrag: medlemmar bör betala vägslitagebidrag vid byggnationsarbeten som medför lastbilstrafik. Tag kontakt med vägfogden i din sektion för mer information (se länk Styrelse 2016-17).

 

Inga motioner har inkommit detta år (sista dag var 30/4). Vi påminner om detta inför kommande år. Motioner kan postas med "Brevlådan" på denna hemsida,

 

Kallelse och begränsad information kommer att skickas till samtliga ägare med vanlig post till den adress som lantmäteriet har registrerad, samt finnas på hemsidan senast 3 veckor innan mötet,

 

Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, förvaltningsberättelse, debiteringslängd och styrelsens förslag till budget och utdebitering inkl. senaste betalningsdag finns att få del av på begäran på dagen för kallelsen (se mailadress ovan eller telefon, se styrelselänk)   Dessa dokument kommer också att delas ut och/eller finnas tillhands på mötet. Av kostnadsskäl kan inte alla dessa dokument skickas ut med post i kuvert.

 

Avstängning

På tisdag 23:e maj 2017 kommer Storövägen att stängas av 9.00-13.00 för byte av vägtrumma. Detta gäller hela vägen från vinterbrevlådorna. Hälsar Vägfogden Peter Magni

 

Pågående och planerade arbeten:

Sandviken (sekt 2) och Styrsnäs (5):  pågående vägunderhåll och fibernedläggning (sekt 2), start april 2017. Kanalisering för fiber kommer också att ske mellan Bodakorset och Sunda Gård.

*****************************************************************************************************************

Karta vägnät

 

 

 

 sbs_karta.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala nyheter